Logo
Logo

INFORMATION Sars COV-2 och COVID-19

senast uppdaterad den 22 maj 2020!

För mig är mina patienters och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet högsta prioritet. Tandvården i Sverige har länge haft strikta hygienregler för att behandling skall kunna ske utan risk.

Att hantera smittorisker är med andra ord en del av vår vardag.

Det senaste halvåret har vi alla fått nya riktlinjer och stort eget ansvar för att hindra smittspridning av Covid-19. Detsamma gäller tandvården.

Idag råder alltjämt brist på vårdpersonal, handsprit, andningsskydd, munskydd, visir, plastförkläden och handskar.

Många tandläkare saknar därför god tillgång till relevanta skydd (andningsskydd i samband med smittförande aerosol) trots att medarbetare och patienter önskar mer av detta för att känna sig trygga. Det är en svår situation!

Här hos oss finns tack vare tidig beredskap tillgång till skyddsutrustning och allt vi behöver för att arbeta säkert. När Södersjukhuset Stockholm hade slut på munskydd i mars kunde vi donera 600stycken munskydd av typ IIR. Det är för allas skull.

DET ÄR VIKTIGT ATT GÅ TILL TANDLÄKAREN

Att sköta sin tänder är en del av att ta hand om sin allmänna hälsa och förebygga sjukdom.

En obehandlad tandinfektion eller inflammation kan drabba övriga kroppen och sänker dessutom ditt allmänna immunförsvar.

Därför avråder vi från att skjuta upp tandläkarbesök med mer än 3månader.

NÄR DU KOMMER PÅ BESÖK

Du får skriftlig information om nya rutiner då du kommer till oss och uppmanas att använda handsprit.

Självklart vill vi att du som inte är pigg skall ringa återbud senast 24h innan.

Alla oavsett riskgrupp skall kunna få hjälp hos oss och vara trygg.

Om du är sjuk utförs enbart akut tandvård med extra hänsyn.

VÄLKOMMEN!

Leg tandläkare Malin Sjöstedt Stockholm 2020-05-22

TANDLÄKARE MALIN SJÖSTEDT

VÅR VISION ÄR ATT DU SKALL HA EN FRISK MUN FÖR LIVET!

Vi erbjuder ett optimalt omhändertagande för alla åldrar. Vården är inriktad på att vara förebyggande, så att du själv kan påverka din tandhälsa i hög grad.

Behandlingen utförs med största omsorg och kvalitet.
Ett personligt engagemang och bemötande i en lugn miljö.

Vår förhoppning är att du skall dela vår vision och uppleva känslan av att det är meningsfullt att regelbundet arbeta för en frisk mun.

VÄLKOMMEN!