Logo
Logo

NYA RUTINER utifrån folkhälsomyndighetens anvisningar, socialstyrelsen och vårdgivarguiden region Stockholm.

Patientinformation uppdaterad fredag 2020-03-27.

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Vi ger en patientsäker vård med goda hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Att det stänker en del hos tandläkaren och efteråt när du fått skölja känner du säkert till. Därför möter du en utökad personlig skyddsutrustning och förstärkta hygienrutiner. Covid-19 smittar ju allra mest via aerosol och stänk. Du får skriftlig information om nya rutiner då du kommer till oss.

RING

Meddela oss om du inte känner dig pigg, vi önskar boka om dig tills att du är bra sedan en vecka tillbaka.

Tvätta händerna när du kommer.

VÄNTRUM

Använd skoskydd eller tofflor. Lämna ytterplagg och stora föremål i väntrummet. Vi vill undvika att dessa hamnar på behandlingsrummets golv.

BEHANDLINGRUM

Vi hälsar utan handskakning och hämtar dig från väntrummet. Vi har utökad personlig skyddsutrustning. Placera dina saker på träbänk och bricka. Vi vill undvika att dessa hamnar på rena ytor. Använd Nyodex munsköljning enligt instruktion. Spottkopp och luftbläster är avstängd.

EFTER BEHANDLING

I reception och allmänna utrymmen saknas skyddsutrustning. Vi undviker därför sociala kontakter. Det kan ta 5minuter i väntrum innan du blir helt färdig och kan gå hem. Vid brådska kan förskottsbetalning ordnas, så att du kan gå hem direkt. Annars är det bra att lämna över kontokort på disk och sitta ned en stund.

Tvätta händerna innan du går eller när du kommer hem!

Citat "Lär känna dig själv och din fiende" av Lao Tzu, filosof 500BC.

INHÄMTA KUNSKAP, MEN VAR KÄLLKRITISK!

Viruset finns i slemhinna, luftvägar och mun hos den smittade, och sprids sedan direkt eller indirekt. Den vanligaste smittvägen är antagligen DIREKT SMITTA via luften med nys eller hoststänk, via mun eller näsa till dig. Håll avstånd när du möter männiksor.

INDIREKT SMITTA kan ske om dina fingrar förs till munnen efter att du vidrört ett smittat föremål. Undvik att stänka eller fräsa ut snor, spotta slem eller saliv. Det bör helst stanna kvar inuti dig och din kropp. Tvätta händerna efter kontakt med mun, näsa eller ögon.

Handsprit är bra, men inte nödvändigt för allmänheten. När rinnande vatten saknas är engångs våtservetter ett ganska bra alternativ. Du kommer långt med nogrann handtvätt med tvål och varmt vatten i 30sek efter varje miljöbyte och inför varje måltid! Kom ihåg nagelborsten och fingrarna. Undvik fingrar kring näsa öga mun och att ta i hand.

Då det råder brist på säkra andningsskydd är det lättast att hålla 2m avstånd, att avstå från onödiga nära möten med andra människor utanför ditt hem. Det är bättre att mötas utomhus än i oventilerade trånga utrymmen. Det är bra att vädra om man möts inomhus.

Pga detta skall du stanna hemma vid sjukdomskänsla oavsett orsak eftersom vi inte märker hur mycket vi stänker när vi andas, pratar, hostar eller nyser.

Vaccinera dig mot säsongsinfluensan, pneumocockvaccin, tbe om du inte gjort detta ännu! Du är välkommen att ringa oss telefon 08-6564848 om du har ytterligare frågor, så försöker vi hjälpa dig i mån av tid.

TANDLÄKARE MALIN SJÖSTEDT

VÅR VISION ÄR ATT DU SKALL HA EN FRISK MUN FÖR LIVET!

Vi erbjuder ett optimalt omhändertagande för alla åldrar. Vården är inriktad på att vara förebyggande, så att du själv kan påverka din tandhälsa i hög grad.

Behandlingen utförs med största omsorg och kvalitet.
Ett personligt engagemang och bemötande i en lugn miljö.

Vår förhoppning är att du skall dela vår vision och uppleva känslan av att det är meningsfullt att regelbundet arbeta för en frisk mun.

VÄLKOMMEN!