Logo
Logo

 

 

VÄLKOMMEN!

Välkommen till en liten privat tandläkarmottagning på Stora Essingen! 

Här erbjuds du den värdefulla kontakten i vårdmötet med enbart en vårdgivare, allmän familjetandvård med tonvikt på förebyggande och profylaktisk vård.

Verksamhetens målsättning är lugn och tryggt omhändertagande där du som patient alltid är i fokus.

*

Vill du börja som patient?

*

Skicka epost till info@essingetdv.se och meddela dina kontaktuppgifter och berätta vad du vill ha hjälp med så hörs vi!

*

Om du ringer 08 - 656 48 48 vill jag be dig notera att då patientarbete pågår hänvisas du alltid till telefonsvarare!

*

AKUTA BESVÄR som gör att du behöver hjälp utanför mottagningens öppettider hänvisas till Tandakuten City, Olof palmes gata 13A, Telefon 010 - 601 02 01.

ÅTERBUD pga förhinder eller sjukdom meddelas senast 24h före bokad tid. Vid uteblivande eller sent återbud debiteras 398kr avgift.  

ENBART KORTBETALNING! Betalning av patientavgift sker i samband med att aktuell behandling.

ÖPPETTIDER

Måndag - Torsdag kl 08:00 - 15:00.

Leg tandläkare Malin Sjöstedt

*

Telefon 08 - 656 48 48

e-post info@essingetdv.se

*

Denna sida uppdaterades senast 2023-08-14