Logo
Logo

Vi strävar efter att ge dig som patient en god information om behandling, genomförande och kostnader.

Prisexempel

Basundersökning kostar 900kr inklusive 4 röntgenbilder,

profylax med puts, polering eller tandstenbortagning 1.198 - 1.698kr

fyllningar 698kr - 1998kr,

rotfyllning 3.998-9.998kr,

tandtekniskt framställd krona eller fasad 6.998-8.998kr.

Kostnaden varierar beroende på val av material, tidsåtgång och metod! Därför kan en personlig kostnadsberäkning alltid erbjudas före behandling.

Observera rutiner för sent återbud eller uteblivande. 398kr är gällande uteblivandeavgift per besök. Sent återbud eller uteblivande då du inte kommer till avtalad tid innebär att mottagningen inte meddelats om din ändrade planer 24h före bokad tid. Vid kallelse för rutinbehandling med undersökning eller profylax strävar vi efter att få en bekräftelse av bokad tid via kallelse varför vi helst meddelar detta via e-post from januari 2022. I undantagsfall går det bra att erhålla kallelse per vykort tex om du saknar smartphone eller datavana. Meddela hur du vill ha det!