Logo
Logo
TLV ansvarar för eventuella förändringar i tandvårdsstödet, tandvårdens referenspriser och beslutar om vilka tandvårdsåtgärder som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård.

Försäkringskassan betalar ut tandvårdsstödet och ansvarar för att informera tandläkarna om de regler som gäller. När vården är utförd kan den kontrolleras i efterhand, för att säkerställa att reglerna för utbetald ersättning har åtföljts genom försäkringskassans efterhandskontroller.

Försäkringskassan har också allmän information om tandvårdsstödet som riktar sig till patienter.

Socialstyrelsen föreskriver om vilka regler som gäller för de olika patientgrupperna som får ta del av det särskilda tandvårdsbidraget.

Sjukvårdsrådgivningen svarar på allmänna frågor om tandvård från privatpersoner.