Logo
Logo

Tandvårdsstödet är statens bidrag till den enskildes tandvård. Det ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov.

Det nuvarande tandvårdsstödet består av tre delar: Allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

 • Allmänt tandvårdsbidrag
 • Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandläkare för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är antingen 300 eller 600 kronor per år, beroende på din ålder.

 • Särskilt tandvårdsbidrag
 • Det särskilda tandvårdsbidraget ska ge stöd till förebyggande vård till patienter som på grund av vissa sjukdomar eller funktionshinder löper ökad risk att få problem med tänderna.

 • Högkostnadsskydd
 • Högkostnadsskyddet innebär att du vid mer omfattande behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Staten betalar då en del av den totala kostnaden. För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet beräknas utifrån.

  Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3.000 kronor. Sedan får du högkostnadsersättning

  Om tandläkaren tar ut ett högre pris än referenspris för någon åtgärd som ingår i behandlingen får du inte tandvårdsstöd för denna överskjutande del.

  Högkostnadsskyddet beräknas under 12 månader. Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet.

  Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare perioden har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.

  TLV ansvarar för eventuella förändringar i tandvårdsstödet, tandvårdens referenspriser och beslutar om vilka tandvårdsåtgärder som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård.

  Försäkringskassan betalar ut tandvårdsstödet och ansvarar för att informera tandläkarna om de regler som gäller. När vården är utförd kan den kontrolleras i efterhand, för att säkerställa att reglerna för utbetald ersättning har åtföljts genom försäkringskassans efterhandskontroller.

  Försäkringskassan har också allmän information om tandvårdsstödet som riktar sig till patienter.

  Socialstyrelsen föreskriver om vilka regler som gäller för de olika patientgrupperna som får ta del av det särskilda tandvårdsbidraget.

  Sjukvårdsrådgivningen svarar på allmänna frågor om tandvård från privatpersoner.