Logo
Logo


Tandvårdsstödet administreras av försäkringskassan och riktar sig till medborgare över 23år som är skattskrivna i Sverige.


När du kommer till mottagningen sker automatiskt elektronisk kommunikation med försäkringskassan.

Om du har rätt till STB Särskilt tandvårdsbidrag, extra stöd pga hälsotillstånd eller fumktionsnedsättning är det viktigt att meddela detta innan behandling startar.

Det kan vara svårt att förstå hur rabatten fungerar. Därför finns det alltid en möjlighet att erhålla kostnadsberäkning för din kommande vård, under förutsättning att du meddelar ditt fullständiga personnummer eller är registrerad som patient på mottagningen.

Läs gärna mer om hur tandvårdstödet fungerar på försäkringskassans hemsida
https://www.forsakringskassan.se/privatperson/tandvard/tandvardsstod