Logo
Logo

Glad

Ändrade rutiner gällande barntandvård!

Alla barn är välkomna till oss under förutsättning att de betalar enligt gällande prislista.

Barn som redan är registrerade hos oss per 2018-11-01 berörs inte av dessa ändringar och kan fortsätta som vanligt inom den landstingsfinansierade kostnadsfria barntandvården.

Observera att rutiner för sent återbud eller uteblivande medför debitering av uteblivandeavgift 398kr per besök, om mottagningen inte meddelats inom 24h före bokad tid.